GIA CÔNG SẢN XUẤT XE ĐẨY INOX 304

GIA CÔNG SẢN XUẤT XE ĐẨY INOX, GIA CÔNG SẢN XUẤT XE ĐẨY INOX 304, GIA CÔNG SẢN XUẤT XE ĐẨY INOX 304
Gia công sản xuất xe đẩy inox hay là việc gia công sản xuất xe đẩy inox 304. Gia công xe đẩy inox theo quy trình sản xuất gia công của Inox TinTa là theo từng công đoạn nhưng quan trọng nhất trong các công đoạn gia công inox vẫn là khâu hoàn thiện.
http://www.xeday.net
Gia công sản phẩm xe đẩy inox theo đơn đặt hàng lọa xe đẩy trung bình cho các ga tàu và các bên xe. 
Gia công sản xuất xe đẩy inox trong giai đoạn hàn, gọi là công đoạn làm thô. Sau khi khâu làm thô xong, bộ phận ỹ thuật sẽ kiểm tra kỹ các đường hàn từng sản phẩm để đảm bảo chắc chắn các khâu gia công sản xuất đúng và đạt yêu cầu. Khi đó mới chuyển xe đẩy sang khâu hoàn thiện.
Gia Công Sản Xuất Xe Đẩy Inox 304....XEM THÊM

Comments